Ezelkunsten

Aanmelding

Aanmelding

Voordat er gestart kan worden met een traject bij Ezelkunsten zal er eerst een aanmelding plaatsvinden. Ezelkunsten werkt tijden de aanmelding volgens de volgende stappen

 1. Telefonische kennismaking
 2. Kennismakingsgesprek
 3. Afstemmingsgesprek

 

Telefonische kennismaking

De eerste stap voor een aanmelding bij Ezelkunsten zal een telefonische kennismaking zijn. Tijdens dit gesprek zullen de volgende punten worden besproken:

 

Kennismakingsgesprek

Na de telefonische aanmelding volgt er een kennismakingen gesprek. Dit kennismakingen gesprek vind plaats bij Ezelkunsten. Het doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking. Tijdens dit gesprek worden de volgende punten besproken:

 • Achtergrond informatie van de aanmelder
 • Samenstelling gezin van de aanmelder
 • Netwerk van de aanmelder
 • Dagbesteding en dagstructuur van de aanmelder
 • Overige hulpverlening van de aanmelder
 • Wie zijn wij
 • Wat heeft Ezelkunsten je/u te bieden

 

Afstemmingsgesprek

Wanneer er na het kennismakingsgesprek een wederzijds goed gevoel is zal er een afstemmingsgesprek volgen. Tijdens dit gesprek zal er gesproken worden over een geschikt hulpaanbod wat aansluit bij de vragen en behoefte van de aanmelder. De volgende punten zulle worden besproken:

 • Welke hulp is passen voor de aanmelder aan sluit aan bij de hulpvraag
 • Welke doelen worden er opgesteld
 • Met welke frequentie zal de hulp worden geboden aan de aanmelder.